Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 22
Năm 2021 : 22
 • Nguyễn Thị Hồng Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0985853026
  • Email:
   honglanh1986@gmail.com
 • Trần Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0975493028
  • Email:
   tranthilebdb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   longmgbdb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ lớn
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   duclap0704@gmail.com
 • Lê Thị Hoàng Sa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   hoangsa2808@gmail.com
 • Cao Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   caohoa975@gmail.com
 • Trương Thị Bích Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   bichdaotruong83@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Email:
   kimyennguyen1195@gmail.com
Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook