Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 22
Năm 2021 : 22
 • Trịnh Thị Thủy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nhỡ
  • Học hàm, học vị:
  • Email:
   trinhthuytrang77@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   longmgbdb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ lớn
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   duclap0704@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TCSPMN
  • Email:
   lenguyenmg@gmail.com
 • Lê Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   thuthao01883@gmail.com
 • Lê Thị Hoàng Sa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   hoangsa2808@gmail.com
 • Cao Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   caohoa975@gmail.com
 • Trương Thị Bích Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   bichdaotruong83@gmail.com
 • Tô Thị Duy Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TCSPMN
  • Email:
   tuankiet9982@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Email:
   kimyennguyen1195@gmail.com
 • Võ Thị Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   TCKT
  • Email:
   mgbdbac@gmail.com
Video Clips
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook